Privacyverklaring

Huis van Ervaring respecteert je privacy en die van al onze bezoekers. Hieronder lichten wij toe hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die deze website verwerkt.

Voor Huis van Ervaring, de Bibliotheek Het Groene Hart en SWOM is de bescherming van persoonsgegevens zeer belangrijk. Wij respecteren je privacy en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je eventueel (in Huis van Ervaring, via de website en/of anderszins) aan ons verschaft, altijd vertrouwelijk en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming wordt behandeld.

Cookies
Deze website maakt gebruik van cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s van de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op uw computer worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Daardoor kan Huis van Ervaring je bij een volgend bezoek nog beter van dienst zijn.

Meer informatie in onze cookie-verklaring.

Doeleinden van de verwerking
Wij verwerken persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • voor het reserveren van een plek bij een van onze cursussen/trainingen/lezingen/lessen. Voor- en achternaam worden gebruikt voor controle van aanwezigheid en manier van aanspreken;
 • het versturen van bevestigings- en herinneringsmails. Hiervoor worden adresgegevens of e-mailadres gebruikt, afhankelijk van je voorkeur;
 • om met je in contact te kunnen treden en te reageren op je gestelde vragen;
 • om met je te communiceren via telefoon waarbij je telefoonnummer alleen na je toestemming wordt geregistreerd;
 • om te informeren over nieuwe producten en/of diensten en aanbiedingen van onze Huis van Ervaring;
 • voor het verbeteren van onze website en onze dienstverlening;
 • voor statistieken, het kunnen verrichten van marktonderzoek en onderzoek naar onze dienstverlening, dit draagt bij aan het verbeteren van onze dienstverlening en jouw ervaring;
 • ter controle; legitimatie wordt uitsluitend gebruikt ter controle en hier worden geen gegevens van bewaard;
 • voor de naleving van wettelijke verplichtingen;

Het anderszins verwerken van uw persoonsgegevens gebeurt wanneer u ons daarvoor toestemming hebt verleend.

Welke gegevens verzamelt Huis van Ervaring?
Bij aanmelden voor een activiteit of dienstverlening vragen wij de volgende basisgegevens:

 • voor- en achternaam
 • telefoonnummer
 • e-mailadres

Hoe lang bewaren wij gegevens en hoe beveiligen wij deze?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor de gegevens zijn verzameld. Daarnaast hebben wij passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking.

Doorgifte aan derden
Persoonsgegevens zijn bij ons in vertrouwde handen. Wij geven gegevens dan ook in principe niet aan derden door. Huis van Ervaring is een samenwerking tussen Bibliotheek Het Groene Hart en SWOM. Deze partijen hebben toegang tot de persoonsgegevens en zullen deze alleen gebruiken wanneer dit nodig is voor Huis van Ervaring.

Er zijn echter enkele situaties waarin een dergelijke doorgifte wel kan plaatsvinden, namelijk de volgende:

 • Voor marketing- en onderzoeksdoeleinden;
 • Bij door ons ingeschakelde hulppersonen;
 • Op grond van wettelijke verplichtingen.

We zullen deze situaties hieronder kort toelichten.

Wij verlangen van deze dienstverleners een toezegging dat zij persoonsgegevens uitsluitend zullen gebruiken voor zover nodig is om (mede) ten behoeve van ons de betreffende diensten te kunnen verlenen. Wij zullen persoonsgegevens niet aan derden verkopen en we zullen persoonsgegevens niet buiten de Europese Unie verwerken zonder voorafgaande toestemming.

Door ons ingeschakelde hulppersonen
Het kan zijn dat we een externe partij inschakelen om bepaalde verwerkingen voor ons uit te voeren (bijvoorbeeld een bepaalde statistische analyse, nieuwsbrief of het verzorgen van een mailing). In die situaties zullen we steeds met die derde partij afspraken maken over het gebruik, de beveiliging en de geheimhouding van gegevens (“verwerkersovereenkomst”). Het komt erop neer dat deze derde partijen gegevens nooit voor hun eigen doeleinden mogen gebruiken.

Afgifte op grond van wettelijke verplichtingen
Onder bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht gegevens af te geven aan overheidsinstanties (zoals politie/justitie, fiscus, etc.). Wij zullen gegevens alleen afgeven wanneer wij daartoe wettelijk verplicht zijn. Het is ons niet altijd toegestaan te informeren over een dergelijke afgifte.

Statistische analyse door Google Analytics
Deze website maakt gebruik van Google Analytics voor de optimalisatie van ons online aanbod. De voorwaarden voor hun gegevensverwerking vindt je via bijgaande link: https://privacy.google.fr/intl/nl_nl_ALL/businesses/processorterms/

 

Gebruik van gegevens voor marketing- en onderzoeksdoeleinden
Wij kunnen gegevens gebruiken voor marketingdoeleinden (zoals een op interesses toegespitst aanbod) en voor onderzoeksdoeleinden (zoals onderzoek naar de kwaliteit van onze dienstverlening). Wij gebruiken gegevens alleen voor onderzoeksdoeleinden wanneer daar toestemming voor is gegeven. Als je niet wilt dat je gegevens voor deze doeleinden worden gebuikt, dan kun je dit kenbaar maken via onderstaande contactgegevens. Wij zullen dan het gebruik van je gegevens voor deze doeleinden op korte termijn staken.

Vragen en recht op inzage en correctie
Als u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens door Huis van Ervaring, of als u deze gegevens wilt inzien of wijzigen, neem dan contact met ons op via avg@bibliotheekhgh.nl of onze klantenservice.  Binnen 4 weken krijg je van ons een reactie. Wij kunnen daarbij om legitimatie of een andere vorm van identificatie vragen. Wij zijn gerechtigd kosten in rekening te brengen bij uitoefening van het inzagerecht; deze kosten zijn wettelijk gemaximeerd en indien nodig laten wij dit van tevoren weten.

Wijzigingen
Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Deze wijzigingen worden bekendgemaakt op onze website en in de vestigingen van Huis van Ervaring.

Huis van Ervaring kan persoonsgegevens verwerken voor nieuwe doeleinden die nog niet staan vermeld in dit Privacy Statement. In dat geval zullen wij contact opnemen alvorens de gegevens te gebruiken voor deze nieuwe doeleinden, om je op de hoogte te stellen van de wijzigingen aan ons reglement voor de bescherming van persoonlijke gegevens en om je de kans te bieden uw deelname te weigeren.

Contactgegevens
Als je vragen hebt over dit Privacy Statement of ons privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen via ons contactformulier of AVG@bibliotheekhgh.nl.

“Privacy is een recht”