“Een wereld vol wonderen”

Interculturele contactgroep voor alle culturen

Onze samenleving bestaat uit verschillende bevolkingsgroepen; ook in Montfoort en Linschoten. Wat weten die verschillende groepen van elkaar? Ken je als Nederlander uw buitenlandse buren of dorpsgenoten? Kennen zij jou? De Interculturele Contactgroep bevordert het onderlinge contact om meer begrip te kweken voor elkaar en te leren over de verschillende levenswijzen en culturen.

Wat doen wij?
De Interculturele Contactgroep Linschoten organiseert activiteiten om mensen zoveel mogelijk bij elkaar te brengen. Wij organiseren activiteiten tijdens de coronacrisis voor zover de maatregelen dat toelaten.

Activiteiten zijn bijvoorbeeld:

  • Elke donderdag is er tussen 09.15 uur en 12.15 uur een taalontmoeting voor vrouwen. Hieronder leest u daar meer over.
  • Koffiemiddagen en picknicks.
  • Thuis contacten onderhouden, met onder andere kraamvisite, condoleren, hulp bij formulieren en gewone alledaagse gezelligheid.
  • Cultuuruitwisseling bij Burendag.
  • Ondersteuning bij omgang met instanties, zoals de gemeente, de woningbouwvereniging, bij rechtspraak en met zorginstellingen.

Taalontmoeting: taalles, taalmaatje worden of taalmaatje nodig?
Één keer in de week geven we les in de ‘Brede Vaart’: Nederlands als Tweede Taal (NT2). Dit is bedoeld voor vrouwen uit Linschoten en Montfoort die de Nederlandse taal beter willen leren en meer willen leren over de Nederlandse cultuur en gebruiken. Deze taallessen worden gegeven door Gesine Alkema, Agnes Scholten, Janneke Elima, Denise Goudswaard en Yvonne Poortvliet. Materiaal krijgen wij van het Taalhuis (Bibliotheek Het Groene Hart). Op deze manier is nu gelukkig ook individuele les mogelijk.

Ter afsluiting van het lesjaar doen we een educatieve excursie naar een bijzondere locatie. Bijvoorbeeld naar het Fort van de Democratie, het gemaal in Haastrecht en de waterzuiveringsinstallatie in Woerden.

Wanneer je jouw kennis van de Nederlandse taal wilt verbeteren, kun je meedoen met de taalles, maar ook een beroep doen op een taalmaatje. Dat geldt voor iedereen die zichzelf beter wil leren uitdrukken! Een taalmaatje helpt je de Nederlandse taal beter te begrijpen, spreken of schrijven.

Wil je zelf een taalmaatje worden? Dat kan natuurlijk ook. Als taalvrager en taalmaatje kunt u terecht bij SWOM. Zij helpen u graag verder.

Ontmoetingsmiddag
Eén keer in de 5/6 weken organiseert de Interculturele Contactgroep in Linschoten op dinsdag een ontmoetingsmiddag tussen 13:15 uur en 14:45 uur. Iedereen is welkom! Je kunt dus zo binnenlopen. 

De overleggroep
In de overleggroep bespreken we de activiteiten, kijken we wie welke ondersteuning nodig heeft en hoe we mensen het best kunnen helpen. Ook organiseren we nieuwe activiteiten en een bijzondere locatie voor de laatste les van het schooljaar.  In de overleggroep zitten Agnes Scholten, Gesine Alkema, Mia Daniëls en Geertrui Verbraak.

Mee doen of meer weten?
Wil je meedoen aan de taalles, gezellige bijeenkomsten of taalmaatje worden? U kunt contact met de SWOM via telefoonnummer 0348-469109. U kunt ook mailen naar contactgroeplinschoten@swomontfoort.nl.