“Er valt een enorme last van je schouders”

Hulp bij geldzaken en administratie

De greep op je geldzaken verliezen is zo gebeurd. Blijf niet piekeren als je het financiële overzicht bent kwijtgeraakt. Wij helpen je met je geldzaken en om je administratie op orde te brengen en te houden.

Samen met een getrainde vrijwilliger kijk je naar je geldzaken en administratie. De aanpak verloopt altijd stapsgewijs en in overleg. Alles om weer rust en grip op je leven te krijgen.

Heb je vragen of wil je meer weten? Kom dan naar ons administratie inloopspreekuur op elke donderdag en 1ste vrijdagochtend van de maand tussen 10:00-11:30 uur.

We helpen graag met

  • ordenen van administratie,
  • overzicht krijgen over je inkomsten en uitgaven (budgetteren),
  • uitzoeken van rekeningen en achterstallige betalingen,
  • treffen van betalingsregelingen,
  • hulp bij het aanvragen van schuldsanering,